Konsultation inom teknisk och fysisk säkerhet.

OM PROTECTA SÄKERHET

Med över 20 års erfarenhet från säkerhetsbranschen där jag arbetat på de mer tongivande företagen inom branschen med kunder med stort säkerhetsbehov. har jag nu tagit steget att i egen regi erbjuda konsultation inom teknisk och fysisk säkerhet. Jag gar jobbat med service av säkerhetssystem, projektledning av totalentreprenader inom teknisk och fysisk säkerhet.

Allt från riskanalys, behovsanalys, säljstöd, kalkylering/budget, projektering, upprättande av tekniska beskrivningar, förfrågningar, utvärdering av anbud. Projektsamordning och tidsplanering. Samt besiktningar av entreprenader. Certifierad behörig ingenjör inbrottslarm och innehar Auktorisation AL (allmän behörighet el).

MINA TJÄNSTER & PRODUKTOMRÅDEN

Förutom projektering, entreprenadbesiktning och installation och service av säkerhetsteknik kan jag även hjälpa er med produktområden nedan.

Inbrottslarm

Passersystem

Integrerade system

Brandlarm

Kameraövervakning

Elektroniska lås